Информационен email

Крем-паста за силно замърсени ръце "2х1" Има 4 продукти.

Измива ефикасно замърсени ръце – от масла, смазки и сажди.
Препаратът има изключително висока концентрация на повърхностноактивно(миещо) вещество-над23%. За сравнение-при аналогични продукти този показател е обикновено 5 до 10%.
Докато масово използваните миещи препарати съдържат обикновено един тип миещо вещество, крем-пастата 2 х 1 има миеща система от три различни активни вещества, отстраняващи различни по характер замърсявания.
Обикновено препаратите от този род по норма имат високо рН(алкалност) около10, докато при крем-пастата 2 х 1 строго се контролирарН да е в границите 6-8(близо до рН на човешката кожа).
Не уврежда кожата – омекотява я и я предпазва от напукване. Съдържа безвреден мек абразив с контролиран гранулометричен състав, който гарантира добро измиване без нараняване . Крем-пастата предотвратява напукването на ръцете, което може да доведе до понижена работоспособност, дискомфорт, чувствителност към дразнители.
Подходяща е и за почистване на фаянс, домакински съдове и бяла техника без риск от надраскване на лакавото покритие.
Произведено по лиценз на Perladin GmbH – Германия.